[formatedname]

Friends and Supporters

יוסף גרינבלט

מר יוסף גרינבלט ז"ל נולד בשנת 1895 בגלץ, רומניה.  בביתו ספג מרוח הציונות, המסחר והכלכלה.

יוסף גרינבלט פעל בגלץ למען העליה לארץ ישראל. הוא אירגן כנסים בהם ניסה לשכנע כמה שיותר יהודים לעלות לארץ. הוא עצמו פעל בהתאם לכך ועלה לארץ כשהוא משאיר שם רכוש רב.

מר יוסף גרינבלט האמין בחשיבות הטמונה בעצמאות כלכלית של ישראל ובעיקר בתעשייה חזקה ויעילה, בחקלאות, בתיירות ובמסחר ולכן הקים כבר בשנת 1942 בשבי ציון  את בית דולפין כבית הבראה ומלון, ואת "בית חוה" שהיה מיועד להיות בית הורים כמו כן הקים חברת כימיקלים.

יוסף גרינבלט האמין כי באמצעות עשיה כלכלית נשמור על קיומינו בארץ ולכן הקים כבר בשנת 1942 שותפות עם קיבוץ שדות ים בתחום הדיג.  ובשנת 1943 הקים שותפות עם קיבוץ עברון לגידול עדר צאן. הוא תרם את הכסף והקיבוץ סיפק עבודה.

מפעל "מסקו" שהקים מר גרינבלט ז"ל  היה חלוץ בייצור פיגומים ומוצרים נלווים לענף הבניין, ובמשך הזמן התפתח לכיוונים נוספים בתחום האחסון והריהוט התעשייתי.

מר יוסף גרינבלט האמין בחשיבות הטמונה בעצמאות כלכלית של ישראל ובעיקר בתעשייה חזקה ויעילה.

תמיד חזר והדגיש שכישראלים עלינו לסמוך רק על עצמנו ולהתנתק מתלות באחרים. 

הוא האמין שכדי להגיע לעצמאות כלכלית עלינו לדאוג לחנך ולשפר שיטות עבודה ולשאוף לעליה מתמדת בפריון. 

מחשבה זו הביאה אותו בשנת 1978 לתרום תרומה מכובדת מאוד (שהוותה את התרומה הגדולה ביותר שניתנה עד אותו זמן על ידי אדם פרטי לטכניון)

להקמת קתדרה להנדסת ייצור בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון, ולכינון קרן מלגות לסטודנטים, במטרה לקדם ולקרב את הסטודנטים אל מסלול ניהול הייצור.

לאות הערכה לתרומתו בפיתוח הספנות והתעשייה במדינה, ועל תמיכתו בלימודי הנדסת הייצור והניהול התעשייתי,

הוענק למר יוסף גרינבלט, בשנת 1979, תואר עמית כבוד של הטכניון.