Download as iCal file
המפגש ה-6 של פורום מנהלים לחדשנות לשנת 2016-17
When: Wednesday 26 April 2017, 16:00 - 19:00
Where: משרדי מיקרוסופט מו"פ מתמ חיפה

ביום ד' 26.4.17, בין השעות 19:00 - 16:00 יתקיים המפגש ה-6 של פורום מנהלים לחדשנות לשנת 2016-17 במשרדי מיקרוסופט מו"פ מתמ חיפה.

בחלק הראשון של המפגש עדי דיאמנט מנהל מעבדות החדשנות במיקרוסופט מו"פ ישראל יציג כיצד מתנהלת חדשנות פתוחה בין ארגונים גדולים, נדגים את המתודולוגיות המאפשרות תהליך זה, נדון בחסמים באתגרים בפתרונות ובתועלות של תהליכים מסוג זה. 

בחלק השני של המפגש חיים רוסו, מנכ"ל אל -אופ ויו"ר אינקוביט לשעבר חבר מועצה ברשות החדשנות יסקור את האתגרים העומדים בפני יישום תרבות של חדשנות פתוחה בתעשייה הישראלית בכלל והביטחונית בפרט.

למידע נוסף