ברכות לפרופ"מ רועי רייכרט על זכייתו בציון לשבח בהוראה ע"ש ינאי לשנת תשע"ט.

הפרס מעיד על הכרה בתרומתו של רועי לקידום והעצמה של חווית הלמידה של הסטודנטים בטכניון ושילוב שיטות הוראה חדשניות.