אנחנו מחפשים יותר מדי, או פחות מדי. האם מגוון דווקא מצמצם את גמישות הבחירה ואיך כל זה קשור לפטנטים. קראו בכתבה באתר News1  על ד"ר כנרת תאודורסקו, חברת סגל וחוקרת כלכלה התנהגותית כאן אצלנו בפקולטה.