תכנית המצטיינים

תכנית המצטיינים בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול (מסלול מואץ לתואר שני)

תיאור התוכנית: התוכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים במיוחד שהתקבלו לפקולטה ולסטודנטים שהצטיינו במיוחד בשנת לימודיהם הראשונה. מטרתה העיקרית של התוכנית היא לחשוף את הסטודנטים למחקר במהלך התואר הראשון. הסטודנטים ירכשו מיומנויות ביצוע מחקר וכן ייחשפו אל הנעשה בחזית המחקר בתחומים שונים בפקולטה. השאיפה היא שהתוכנית תוביל לחיבור מוקדם בין הסטודנט/ית לבין מנחה לתואר שני, ובכך יקלו על שלב המחקר בתואר השני. זו היא תכונית לימודים מואצת שבה הסטודנטים יסיימו תואר ראשון ושני ב 5 שנים.

קבלה לתוכנית: הקבלה לתוכנית נעשית ע"י אחראי התוכנית בלבד ולא ע"י בקשה של הסטודנט להצטרף.

לו"ז התוכנית: להלן הקווים הכלליים של לוח הזמנים בתוכנית (ראה בהמשך תכונית לימודים טנטטיבית מומלצת).

 • סיום כל הקורסים של תואר ראשון ו 50% מהנקודות הנדרשות לתואר שני בסוף סמסטר 7.
 • רישום פורמלי לתואר שני בתחילת סמסטר 7 (למי שיש ממוצע מעל 90 - תנאי בית הספר ללימודים מתקדמים) אחרת בסמסטר 8.
 • בסמסטרים 8-10, עיקר הזמן יוקדש למחקר. 

השארות בתוכנית: ממוצע מצטבר מעל 85. למען הסר ספק, סטודנט הנושר מהתוכנית ימשיך את לימודיו במסלול הרגיל.

השוני מתוכנית הלימודים הרגילה: למעט העובדה שהמסלול בתוכנית המצטיינים הינו מואץ, הסטודנטים בתוכנית המצטיינים יעשו שלושה פרויקטים מחקריים בהם מבצע הסטודנט מחקר בהנחיה של חבר סגל ברמה השואפת לרמת מחקר של תואר מתקדם. מטרת הקורס היא רכישת מיומנויות ביצוע מחקר והבנה של הנעשה בחזית תחום המחקר שאליו משתייך נושא הפרויקט, כהכנה לקראת תואר מתקדם.

 • הקורס "פרויקט מחקרי" הינו קורס סמסטריאלי המזכה את הסטודנט ב 3 נקודות זכות. הקורס פתוח אך ורק לתלמידים מתוכנית המצטיינים.
 • סטודנטים בתוכנית ידרשו לקחת את הקורס 3 פעמים (סה"כ 9 נקודות, "פרויקט מחקרי 1,2,3"). בד"כ החל מסמסטר 5.
 • לפחות 2 מהפרויקטים יהיו בתחומים שונים ובהנחיה של חברי סגל שונים.
 • בתמורה לא יצטרכו לקחת את קורסי המעבדות (מעבדה באיסוף וניהול נתונים) ב DSE וקורסי הפרויקט (קדם פרויקט ופרויקט), אם כי יוכלו לקחת קורסים אלו כקורסי בחירה.

כמו כן, הסטודנטים בתוכנית יזכו להטבות הבאות:

 • גמישות יתר ברישום לקורסים בלי שמלאו את חובות הקדם של הקורסים הללו. יש לציין שהרישום נעשה בכפוף לאישור מרצה הקורס ואישור המרכז. לבקשות יש לפנות לאחראי תכונית המצטיינים.
 • המלצה אוטומטית של הפקולטה לקבלה לתואר שני, כל עוד עומדים בתנאי ההישארות בתוכנית - ראה מעלה. הקבלה היא אוטומטית מצד הפקולטה, אך עדיין כפופה לאישור סופי של בית הספר ללימודים מתקדמים.
 • מלגת תואר שני החל מהשנה הרביעית ללימודים: סטודנטים שממוצע הציונים שלהם מעל 90 בסיום שלוש השנים הראשונות והם עומדים בהיקף הלימודים הדרוש לתוכנית בסיום שלוש השנים יהיו זכאים למלגה של תואר שני (למרות שפועל הסטודנט/ית עדיין במהלך התואר הראשון).

סיום מוצלח: התוכנית מסתיימת בעת סיום התואר הראשון. הסטודנט יקבל מכתב מדיקן הפקולטה המצביע על סיום התוכנית בהצלחה. לאחר סיום תואר ראשון, הסטודנט יוצא "אפקטיבית" מהתוכנית. הסיום יוגדר כ"מוצלח" אם מתקיימים התנאים הבאים:

 • הסטודנט היה שייך לתוכנית בעת הסיום (לרבות עמד בדרישות הממוצע).
 • לקח לפחות 10 נקודות מעבר לדרישות התואר הראשון אשר יכולים להיחשב לתואר שני.
 • לקח את כל הקורסים "פרויקט מחקרי 1,2,3".

אחראי התוכנית: פרופ' יעקב בביצ'נקו, yakovbab@technion.ac.il

פנו אלינו

מתעניינים ומועמדים

054-368-5580

ugds@technion.ac.il

סטודנטים

ugsec@technion.ac.il