חזון הפקולטה

כחלוצה בתחומה, תמשיך הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון להוביל בארץ ובעולם, במחקר חדשני פורץ דרך, בהוראה ובהכשרת דור ההמשך של מהנדסי תעשייה וניהול וחוקרים מהמעלה הראשונה, שיקדמו את התעשייה, האקדמיה והמדינה.