כנס PMS, Project Management and Scheduling, הינו הכנס המרכזי של קהילת ניהול הפרויקטים והתזמון ונערך מידי שנתיים (השנה התקיים ברומא).

בכנס התקיימה תחרות מאמר מצטיין לדוקטורנטים. המאמרים שהשתתפו בתחרות נשפטו על ידי שלושה מבכירי המדענים בתחום.

נעמי בלוקה מהפקולטה זכתה בפרס הראשון בתחרות בכנס לשנת 2018 על עבודתה בנושא: מודל אופטימיזציה חסין אי וודאות לבעיית תזמון פרויקט עם מספר מודים תחת אילוצי משאבים.