01 ינואר 1970
19 ינואר 2005
02 פברואר 2005
09 מרץ 2005
16 מרץ 2005
23 מרץ 2005
30 מרץ 2005
06 אפריל 2005
13 אפריל 2005
20 אפריל 2005
04 מאי 2005
18 מאי 2005
25 מאי 2005
01 יוני 2005
08 יוני 2005
15 יוני 2005
22 יוני 2005
20 יולי 2005
09 נובמבר 2005
16 נובמבר 2005
23 נובמבר 2005
30 נובמבר 2005
07 דצמבר 2005
21 דצמבר 2005
28 דצמבר 2005
04 ינואר 2006
08 ינואר 2006