1958
שנת הקמת הפקולטה
3
מסלולים לתואר ראשון
7
מסלולים לתואר שני
52
חברי סגל - הפקולטה הגדולה בתחום בארץ
50%
סטודנטיות לתואר שני

Bargaining over Treatment Choice under Disagreement Nabil I. Al-Najjar Bloomfield 424
22.03 11:30 - 12:30
Meta-Reasoning is Everywhere Prof. Valerie Thompson Bloomfield 527
22.03 14:30 - 15:30
28.03 13:30 - 14:30
Auctions with Frictions Asher Wolinsky Bloomfield 427
29.03 11:30 - 12:30

Scroll Top