1958
שנת הקמת הפקולטה
3
מסלולים לתואר ראשון
7
מסלולים לתואר שני
52
חברי סגל - הפקולטה הגדולה בתחום בארץ
50%
סטודנטיות לתואר שני

23.11 11:30 - 12:30
Rare events in games M.Sc. Peter Ayoub Bloomfield 527
23.11 14:30 - 15:00

Scroll Top