פרופ' איתן נוה, זכה בפרס Second IACMR-RRBM Award for Responsible Research על מאמרו Naveh, E., whose article “Naveh, E., & Katz-Navon, T. (2015). A longitudinal study of an intervention to improve road safety climate: Climate as an organizational boundary spanner. מעט על המחקר: המחקר מתאר את השפעתה של תוכנית שיזמה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים שיושמה בארגונים במטרה להקטין את שיעור תאונות הדרכים בהם מעורבים נהגים במסגרת עבודתם. נהיגה במסגרת עבודה מתבצעת מחוץ לארגון ולפיכך מנהלים בארגונים מתקשים לבקר אותה. תוצאות המחקר מראות שמנהלים יכולים להשפיע משמעותית על האופן בו עובדים בארגון נוהגים לא רק במסגרת עבודתם אלא גם למטרותיהם הפרטיות.

מתוך הנימוקים להענקת הפרס:

This award is to honor high-quality research that addresses critical issues in business and society and that best exemplify the principles of responsible research. Through responsible research, business schools can contribute credible knowledge that will enable business and management practices to become a force for good and make the world a better place for all. We hope this award will lead to positive changes in business research culture, one that honors and celebrates research that matters to society beyond academic circles.