קשרי תעשייה

תוכנית קשרי תעשייה בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול

תכנית קשרי התעשייה בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול תומכת ומעודדת את הצרכים ההדדיים של העסקים, התעשייה והאקדמיה.

הפקולטה יוצרת, מקדמת ומחזקת שיתופי פעולה עם חברות מובילות בתעשייה, בארץ ובחו"ל. חבילת ההצטרפות כוללת רכיבים מתחומי החינוך וההוראה, משאבי האנוש, המחקר והפיתוח ויחסי הציבור והשיווק. הרכיבים המוצגים מטה משמשים כמעטפת לשיתופי פעולה בין הפקולטה לבין חברות בתכנית. כמו כן, החברות בתכנית מוזמנות הן להעלות רעיונות חדשים ויוזמות מאתגרות והן לקחת חלק בהעשרת דו השיח, בהעמקת השפה המשותפת ובהפריה ההדדית כך שההזדמנויות לצמיחה עבור כל הגורמים המעורבים ימוצו.

חינוך והוראה

אפשרות להצעת נושאים וליווי פרויקט גמר של סטודנטים שנה ד' בלימודי הסמכה (תואר ראשון).

השתתפות בישיבה מיוחדת של "מועצה מייעצת" הנערכת כפעמיים בשנה ודנה בתכניות לימודים, מחקרים ומעבדות בפקולטה, לעידוד מודעות של אנשי מקצוע מתוך החברות.

אפשרות להעברת הרצאות אורח על ידי עובדי החברה המתאימים לכך.

השתתפות כ"שומע חופשי" בקורסים הניתנים בפקולטה.

גישה לשירותי ספריית הפקולטה.

יום עיון לעובדי החברה שמועבר על ידי מרצים בעלי שם עולמי המלמדים בפקולטה.

משאבי אנוש

קיום "יום זרקור" בלעדי עבור החברה למטרות גיוס סטודנטים אחת לסמסטר.

השתתפות ב"יום גיוס" הנערך אחת לשנה בבניין הפקולטה למספר חברות בו זמנית.

הפצת הודעות באמצעות דוא"ל לסטודנטים מכל התארים בדבר ימי זרקור, פרסים ומלגות, כנסים וימי עיון.

הפצת משרות של החברות באמצעות דוא"ל לסטודנטים ופרסום משרות באתר הפקולטה.

אפשרות למתן מלגות לסטודנטים בפקולטה.

אפשרות למתן חסות בכנסי בוגרים של הפקולטה.

אפשרות למתן הרצאות בטקסי סיום תואר של סטודנטים בפקולטה.

אפשרות למתן חסות לסמינרים ולימי עיון בפקולטה.

יחסי ציבור ושיווק

שם החברה + לוגו החברה יופיעו באתר 'תוכנית קשרי התעשייה' המקושר לדף הבית של הפקולטה.

פרסום פעילויות החברה בפקולטה (סמינר, יום זרקור וכיו"ב) על גבי לוחות אלקטרוניים הממוקמים בכניסות הראשיות לפקולטה.

אפשרות להצגת תערוכות בבניין הפקולטה.

אפשרות לפרסום במגזין הפקולטה היוצא אחת לחודש ומוקדש בכל חודש לנושא אחר. המגזין מופץ לבוגרי הפקולטה לדורותיהם, לבכירים בתעשייה, לחברי סגל ולסטודנטים.

מחקר ופיתוח

קשר עם חוקרי הפקולטה בערוץ אמין וחסוי.

השתתפות והצגת מחקרים ופיתוחים של עובדי החברה ב"סמינר פקולטי" המתקיים אחת לשבוע ובו משתתפים סטודנטים וחברי סגל.

אפשרות לפרסום כתבות בנושא מחקר ופיתוח במגזין הפקולטה המופץ אחת לחודש.

הצעת נושאים וליווי פרויקטים של סטודנטים בתארים מתקדמים.

אפשרות למחקרים משותפים בין התעשייה לבין חברי סגל במגוון התחומים בהם מתמחה הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול.