.פרופ' אילה כהן, זכתה לאות יקירת הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר באוניברסיטת בן גוריון בנגב על תרומתה ארוכת השנים, בהעברת סמינרים וליווי מתמשך של חברי הפקולטה ותלמידי המחקר

Ayala Cohen BG