פסיכולוגיה ארגונית, פסיכולוגיה קוגנטיבית, ושיווק התנהגותי בטכניון

התוכניות בפסיכולוגיה ושיווק בטכניון בנויות כמו תכניות לתארים מתקדמיים באוניברסיטאות מובילות בארה"ב: 

למצגת על התכנית לחץ כאן

 • מתקבלים רק סטודנטים מצטיינים,
 • המתקבלים  מקבלים  מלגה (לפחות 3/4 שכר לימוד ודמי קיום של כ 3000 שקל בחודש),
 • היחס בין מספר חברי סגל (כ 12 מנחים פעילים) לסטודנטים מתקבלים קרוב לאחד.

 התוכנית מתאימה במיוחד למי ששוקל קריירה אקדמית.  אחוז הבוגרים שפיתחו אקדמיה מצליחה גבוה מ 25% ודומה לסיכויי ההצלחה באוניברסיטאות המובילות בעולם. הבוגרים שהחליטו שקריירה אקדמית אינה מתאימה להם מתמחים בייעוץ ארגוני, הנדסת אנוש, ומדעי הנתונים. רבים מבוגרי התוכנית פתחו קריירה מרשימה בעולם האמיתי. למשל המנהלים של קבוצות הנדסת האנוש המובילות בישראל (כולל גיל הופרט ויעקב גרינשפן מ UI, ועדו לב-רן מרפאל) הם בוגרי הנדסת אנוש בטכניון.

 הסיבות הישירות להצלחה של הבוגרים היא מיון קפדני, ותנאי מחקר טובים.  סיבה נוספת היא האופי הרב תחומי אך יישומי של החינוך בטכניון. בוגרי התוכנית מצאו משרות במחלקות מגוונות כולל:

תחום דוגמאות לבוגרים שמצליחים באקדמיה בארץ
פסיכולגיה ארגונית מרים ארז, אלה מירון, עמוס שור, רחל ברקן, דורית אפרת-טריסטר
פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת אנוש אלדד יחיעם, כנרת תיאודוריסקו
הנדסת תעשיה איתן נווה, נירית גביש, טל אורון גלעד
פסיכולוגיה חברתית יואלה ברבי מאיר, גיא הוכמן
שיווק נירה מוניצור, מירב שהם
מנהל עסקים מיכל בירן, שי צפריר, דקלה סגל, רווה הרוש, אלון ליסק,
שירותי אנוש גיל לוריא, אריק חשין, ריטה ריקולה מנו, יפים רוט
חינוך אנית סומך
רווחה ובריאות ענת דרך זהבי
כלכלה סביבתית אייל ארט
מדיניות ציבורית דנה ושדי

המסלולים המוצעים:

1) פסיכולוגיה ארגונית

2) פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש

3) שיווק התנהגותי

טלפון לבירורים : 8294403 – 04

רכזת לימודים לתארים מתקדמים : גב' זיוה אגסי gradsec@ie.technion.ac.il

ראש השטח: פרופ' עדו ערב (טל' 04-829-44501)

א.            מטרות ותנאי קבלה

פסיכולוגיה ארגונית – התוכנית מקנה התמחות במחקר ובפרקטיקה בפסיכולוגיה ארגונית. לבוגרי התוכנית מוענק התואר "מגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול: פסיכולוגיה ארגונית". לתוכנית מתקבלים בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה עם ממוצע של 90 ומעלה (עקב הביקוש ממוצע המתקבלים בשנים האחרונות היה מעל 90)  וציון גבוה במבחן המתאם הארצי בפסיכולוגיה (או ב GRE). סטודנטים מצטיינים יכולים להתקבל גם ללא השתתפות במבחן המתאם. בנוסף, הועדה מתחשבת במידע נוסף כמו ניסיון במחקר ותכנות. 

פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש - התוכנית מקנה התמחות במחקר וביישום של פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש. לבוגרי התוכנית מוענק התואר "מגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול: פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש". תנאי הקבלה דומים לתוכנית בפסיכולוגיה ארגונית.

 שיווק התנהגותי  - התוכנית מקנה התמחות במחקר וביישום בתחום השיווק תוך דגש על התנהגות צרכנים, שינוי התנהגות ועמדות ורשתות חברתיות. לבוגרי התוכנית מוענק התואר "מגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול: שיווק".   לתוכנית מתקבלים סטודנטים מצטיינים בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה ובתחומים אחרים, כולל בוגרי טכניון. המסלול מאפשר הנחיה על ידי כל אחד מאנשי סגל, מכל המסלולים.

 הרשמה לכל המסלולים נעשית באמצעות ערכת הרשמה שנמצאת באתר  ביה"ס לתארים מתקדמים http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Enrollment/Enrollment_kit.asp.  יש לצרף לטפסי ההרשמה קורות חיים, הצהרת כוונות, ותוצאות מבחן מתא"ם במידה וישנן.  תהליך המיון כולל בדרך כלל גם ראיונות אישיים. במקביל להגשת הטפסים  על הנרשמים להירשם באתר המשותף לכל האוניברסיטאות. יש לפעול עפ"י הלו"ז המופיע באתר.

 מעבר בין מסלולים: יש אפשרות מעבר בין מסלולים בכפוף לעמידה בקורסי הליבה המוגדרים לכל מסלול, ולאישורם של מנחה הסטודנט וראש השטח. סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה לא יוכלו לקבל את התואר במסלולים בפסיכולוגיה, אלא רק במסלול  שיווק התנהגותי. 

ב.            דרישות הלימוד

הלימודים לתואר כוללים מגוון קורסים בהיקף של 32  נקודות למסלולי הפסיכולוגיה ו 30 נקודות למסלול השיווק (26.5 נקודות לבוגרי תואר ראשון ארבע-שנתי ) וכן עבודת תיזה מחקרית.  תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה (כמפורט בהמשך) וקורסי בחירה.  הרכב הקורסים הסמסטריאלי יקבע על ידי כל סטודנט באופן אישי בתיאום עם המנחה בהתאם לרקע ולתחומי העניין.  הדרישות החלות על סטודנט הן דרישות שהוגדרו בשנה בה התקבל ללימודים אך הפקולטה שומרת לעצמה הזכות לקבוע דרישות לימודיות נוספות מעל לדרישות שנקבעו בעת הקבלה.

 ג.             עבודת תיזה

חובתו של כל סטודנט למצוא מנחה מקרב חברי השטח לעבודת התיזה. ניתן לכתוב תיזה עם מנחים ממסלולים שונים גם אם אינם במסלול הייעודי של הסטודנט. במסלולים לפסיכולוגיה המנחה צריך להיות בעל הכשרה בתחום זה. תוך 11 חודש מתחילת הלימודים יש להגיש הצעה לתיזה למזכירות הפקולטה ולשלוח אותה באופן אלקטרוני לכל חברי הסגל בשטח. עם סיום עבודת המחקר יש להציגה בסמינר שטח ולדאוג לפרסום הודעה על הסמינר לפי כללי הטכניון בתיאום עם מרכז/ת הסמינר. לאחר ההצגה, עבודת התיזה  תוגש בכתב לפי כללי בית הספר ללימודי מוסמכים, והסטודנט יבחן בעל פה על העבודה על ידי ועדת בוחנים אותה יגדיר המנחה.

 ד.            אפשרות מעבר לתואר שלישי

ניתן לעבור מלימודי תואר שני למעמד של סטודנט לתואר שלישי ללא השלמת תיזה לתואר שני במידה שהמנחה ממליץ על כך וההישגים המחקריים של הסטודנט (למשל כתיבה של מאמר מדעי ברמה גבוהה) מצדיקים זאת.  בנוסף לכל האמור במסמך זה, יש לפעול לפי הכללים והדרישות של ביה"ס ללימודי מוסמכים, כפי שהם מפורטים בידיעון למועמד. 

 ה.           מלגות

סטודנטים בעלי הישגים לימודיים טובים (כולל סטודנטים חדשים) רשאים לבקש מלגה מביה"ס לתארים מתקדמים של הטכניון. סטודנט המקבל מלגה חייב להקדיש את זמנו לעבודת מחקר עם אחד מחברי הסגל, להשתתף בסמינר השטח השבועי, ולהיות נוכח בטכניון.  קבלת מלגה מגבילה את הזכות לעבוד במקום אחר.  בנפרד מהמלגות, תלמידים בעלי רמת הישגים טובה בלימודים יכולים להגיש מועמדות למשרת תרגול.

pdfמסמך תכנית 

נושאי מחקר

הפקולטה מעודדת נושאי מחקר בינתחומיים ושיתופי פעולה בין השטחים השונים בפקולטה. סטודנט מכל תחום לימוד יכול לבחור מנחה (ונושא מחקר בהתאם) מרשימת כל חברי הסגל של הפקולטה.

 • בינה מלאכותית (רשתות נוירונים, למידה ממוחשבת, עיבוד שפה טבעית, …)
 • שווקים אלקטרוניים ומסחר אלקטרוני
 • תהליכי תפוצה (וירוסים, רעיונות, ...) בקהילות אנושיות וממוחשבות
 • רובוטים קוגניטיביים (בינה מלאכותית ורובוטיקה)
 • תורת המשחקים וקבלת החלטות
 • הנדסת תוכנה (מידול וניתוח מערכות מורכבות)
 • ניהול ידע, ניהול מידע
 • לוגיקה חישובית ואימות תוכניות
 • הסתברות ותהליכים אקראיים
 • הנדסת מערכות-שירות (מערכות תורים בבתי"ח, בנקים, ...)
 • חקר ביצועים מבוסס-נתונים
 • פתרון בעיות אופטימיזציה באופן מהיר ויעיל
 • כלכלה התנהגותית
 • תיאוריות לשיווק ואסטרטגיה
 • ניהול שרשראות אספקה בסביבה דינמית רבת נתונים
 • נושאים מגוונים בהנדסת נתונים ומידע (Data Science)
 • אלגוריתמים ברשתות
 • אלגוריתמים מבוזרים
 • מערכות מתיצבות עצמית
 • אופטימיזציה בתנאי אי וודאות
 • אבטחת רשתות

לקבלת מידע נוסף על התכנית

שם(*)
Please let us know your name.

דוא"ל(*)
Please let us know your email address.

טלפון

תכנית לימוד
Invalid Input

הודעה
Please let us know your message.

שלח