פסיכולוגיה ארגונית, פסיכולוגיה קוגנטיבית, ושיווק התנהגותי בטכניון

התוכניות בפסיכולוגיה ושיווק בטכניון בנויות כמו תכניות לתארים מתקדמיים באוניברסיטאות מובילות בעולם: מתקבלים רק סטודנטים מצטיינים לתואר שני ומסלול ישיר לדוקטורט.

המתקבלים  מקבלים  מלגה (75% שכר לימוד ודמי קיום של כ- 3000 ש"ח בחודש), יחס אישי והנחיה צמודה (היחס בין מספר חברי סגל לסטודנטים מתקבלים קרוב לאחד).

התוכנית מתאימה במיוחד למי ששוקל קריירה אקדמית.  אחוז הבוגרים שפיתחו קריירה אקדמית מצליחה גבוה מ 25% ודומה לסיכויי ההצלחה באוניברסיטאות המובילות בעולם . הבוגרים שהחליטו שקריירה אקדמית אינה מתאימה להם מתמחים בין השאר בייעוץ ארגוני, הנדסת אנוש, ומדעי הנתונים. רבים מבוגרי התוכנית פתחו קריירה מרשימה. למשל המנהלים של קבוצות הנדסת האנוש המובילות בישראל הם בוגרי הנדסת אנוש בטכניון (לפרטים על בוגרים שהשתלבו באקדמיה ובתעשייה).

הסיבות הישירות להצלחה של הבוגרים הן מיון קפדני, ותנאי הוראה ומחקר מצויינים.  סיבה נוספת היא האופי הרב תחומי והיישומי של החינוך בטכניון.

המסלולים המוצעים:

1) פסיכולוגיה ארגונית

2) פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש

3) שיווק התנהגותי

טלפון לבירורים : 8294403 – 04

רכזת לימודים לתארים מתקדמים : גב' זיוה אגסי gradsec@ie.technion.ac.il

ראש השטח: פרופ' עדו ערב (טל' 04-829-4501)

לתכנית תואר שני בכלכלה עם התמחות בכלכלה התנהגותית ראה כאן.

א.            מטרות ותנאי קבלה

פסיכולוגיה ארגונית – התוכנית מקנה התמחות במחקר ובפרקטיקה בפסיכולוגיה ארגונית. לבוגרי התוכנית מוענק התואר "מגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול: פסיכולוגיה ארגונית". לתוכנית מתקבלים בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה עם ממוצע של 90 ומעלה. ועדת הקבלה מתחשבת גם בציון במבחן המתאם הארצי בפסיכולוגיה (או ב GRE), אך במקרים חריגים ניתן גם להתקבל ללא מבחנים אלו. בנוסף, הועדה מתחשבת במידע נוסף כמו ניסיון במחקר ותכנות. 

פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש - התוכנית מקנה התמחות במחקר וביישום של פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש. לבוגרי התוכנית מוענק התואר "מגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול: פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש". תנאי הקבלה דומים לתוכנית בפסיכולוגיה.  בנוסף, הועדה מתחשבת במידע נוסף כמו ניסיון במחקר ותכנות. 

שיווק התנהגותי  - התוכנית מקנה התמחות במחקר וביישום בתחום השיווק תוך דגש על התנהגות צרכנים, שינוי התנהגות ועמדות ורשתות חברתיות. לבוגרי התוכנית מוענק התואר "מגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול: שיווק".  לתוכנית מתקבלים בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה בממוצע 90 ומעלה וגם בעלי תואר ראשון מצטיינים בתחומים רלוונטיים אחרים.

הרשמה לכל המסלולים נעשית באמצעות ערכת הרשמה שנמצאת באתר ביה"ס לתארים מתקדמים .  יש לצרף לטפסי ההרשמה קורות חיים, הצהרת כוונות, ותוצאות מבחן מתא"ם במידה וישנן.  תהליך המיון כולל בדרך כלל גם ראיונות אישיים. במקביל להגשת הטפסים  על הנרשמים להירשם באתר http://www.psychologymatch.org/ המשותף לכל האוניברסיטאות. יש לפעול עפ"י הלו"ז המופיע באתר.

מעבר בין מסלולים: יש אפשרות מעבר בין מסלולים בכפוף לעמידה בקורסי הליבה המוגדרים לכל מסלול, ולאישורם של מנחה הסטודנט וראש השטח, למעט העובדה שסטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה לא יוכלו לקבל את התואר במסלולים בפסיכולוגיה אלא רק במסלול  שיווק התנהגותי.

ב.            דרישות הלימוד

הלימודים לתואר כוללים מגוון קורסים בהיקף של 32  נקודות למסלולי הפסיכולוגיה ו 30 נקודות למסלול השיווק (26.5 נקודות לבוגרי תואר ראשון ארבע-שנתי ) וכן עבודת תיזה מחקרית.  תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה (כמפורט בהמשך) וקורסי בחירה.  הרכב הקורסים הסמסטריאלי יקבע על ידי כל סטודנט באופן אישי בתיאום עם המנחה בהתאם לרקע ולתחומי העניין.  הדרישות החלות על סטודנט הן דרישות שהוגדרו בשנה בה התקבל ללימודים אך הפקולטה שומרת לעצמה הזכות לקבוע דרישות לימודיות נוספות מעל לדרישות שנקבעו בעת הקבלה.

ג.             עבודת תיזה

חובתו של כל סטודנט למצוא מנחה מקרב חברי השטח לעבודת התיזה. ניתן לכתוב תיזה עם מנחים ממסלולים שונים גם אם אינם במסלול הייעודי של הסטודנט. במסלולים לפסיכולוגיה המנחה צריך להיות בעל הכשרה בתחום זה. תוך 11 חודש מתחילת הלימודים יש להגיש הצעה לתיזה למזכירות הפקולטה ולשלוח אותה באופן אלקטרוני לכל חברי הסגל בשטח. עם סיום עבודת המחקר יש להציגה בסמינר שטח ולדאוג לפרסום הודעה על הסמינר לפי כללי הטכניון בתיאום עם מרכז/ת הסמינר. לאחר ההצגה, עבודת התיזה  תוגש בכתב לפי כללי בית הספר ללימודי מוסמכים, והסטודנט יבחן בעל פה על העבודה על ידי ועדת בוחנים אותה יגדיר המנחה.

ד.            אפשרות מעבר לתואר שלישי

ניתן לעבור מלימודי תואר שני למעמד של סטודנט לתואר שלישי ללא השלמת תיזה לתואר שני במידה שהמנחה ממליץ על כך וההישגים המחקריים של הסטודנט מצדיקים זאת (למשל כתיבה של מאמר מדעי ברמה גבוהה).  בנוסף לכל האמור במסמך זה, יש לפעול לפי הכללים והדרישות של ביה"ס ללימודי מוסמכים, כפי שהם מפורטים בידיעון למועמד. 

ה.           מלגות

סטודנטים בעלי הישגים לימודיים טובים (כולל סטודנטים חדשים) רשאים לבקש מלגה מביה"ס לתארים מתקדמים של הטכניון. סטודנט המקבל מלגה חייב להקדיש את זמנו לעבודת מחקר עם אחד מחברי הסגל, להשתתף בסמינר השטח השבועי, ולהיות נוכח בטכניון.  קבלת מלגה מגבילה את הזכות לעבוד במקום אחר.  בנפרד מהמלגות, תלמידים בעלי רמת הישגים טובה בלימודים יכולים להגיש מועמדות למשרת תרגול.

pdfמסמך תכנית הלימודים המלא.

נושאי מחקר

הפקולטה מעודדת נושאי מחקר בינתחומיים ושיתופי פעולה בין השטחים השונים בפקולטה. סטודנט מכל תחום לימוד יכול לבחור מנחה (ונושא מחקר בהתאם) מרשימת כל חברי הסגל של הפקולטה.

 • בינה מלאכותית (רשתות נוירונים, למידה ממוחשבת, עיבוד שפה טבעית, …)
 • שווקים אלקטרוניים ומסחר אלקטרוני
 • תהליכי תפוצה (וירוסים, רעיונות, ...) בקהילות אנושיות וממוחשבות
 • רובוטים קוגניטיביים (בינה מלאכותית ורובוטיקה)
 • תורת המשחקים וקבלת החלטות
 • הנדסת תוכנה (מידול וניתוח מערכות מורכבות)
 • ניהול ידע, ניהול מידע
 • לוגיקה חישובית ואימות תוכניות
 • הסתברות ותהליכים אקראיים
 • הנדסת מערכות-שירות (מערכות תורים בבתי"ח, בנקים, ...)
 • חקר ביצועים מבוסס-נתונים
 • פתרון בעיות אופטימיזציה באופן מהיר ויעיל
 • כלכלה התנהגותית
 • תיאוריות לשיווק ואסטרטגיה
 • ניהול שרשראות אספקה בסביבה דינמית רבת נתונים
 • נושאים מגוונים בהנדסת נתונים ומידע (Data Science)
 • אלגוריתמים ברשתות
 • אלגוריתמים מבוזרים
 • מערכות מתיצבות עצמית
 • אופטימיזציה בתנאי אי וודאות
 • אבטחת רשתות

לקבלת מידע נוסף על התכנית

שם(*)
Please let us know your name.

דוא"ל(*)
Please let us know your email address.

טלפון

תכנית לימוד
Invalid Input

הודעה
Please let us know your message.

שלח