פסיכולוגיה ארגונית, פסיכולוגיה קוגנטיבית, ושיווק התנהגותי בטכניון

 1. קורסי ליבה - מתוך הקורסים המפורטים בחלק זה, יש לקחת לפחות קורס אחד מכל קבוצה בטבלה. שאר הקורסים מהווים קורסי בחירה, בתיאום עם מנחה התזה.
מספר קורסשם                                                    סמסטר (כפוף לשינויים)נקודות

התנהגות ארגונית

096600 התנהגות ארגונית  (קבוצת מוסמכים) א' 3.5
096120 הנדסת איכות א' 3.5
098660 רגשות בארגונים ב' 2.0

הנדסת גורמי אנוש וקוגניציה

096620 הנדסת גורמי אנוש כל סמסטר 3.5
096266 חוויית משתמש א' 3.5
096690 כלכלה התנהגותית ולמידה  ב' 2.5
098694 מטה-קוגניציה ב' 2.5
096617 קבלת החלטות כל סמסטר 2.5

שיווק התנהגותי

097800 עקרונות השיווק כל סמסטר 3.5
098663 התנהגות צרכנים א' 2.0
096602 התנהגות פרו-חברתית (שם רשמי: נושאים נבחרים במדעי ההתנהגות) ב' 2.0
 1. קורסי בסיס - חובה לכל המסלולים

099635 סמינר שטח במדעי ההתנהגות נוכחות חובה ב 40 מפגשים בשנה, הרשמה בסמסטר רביעי כל סמסטר 0.5
099601 סמינר מתקדם  במחקר פסיכולוגי א' 2.0
098603 איסוף נתונים  במחקר במדעי ההתנהגות א' 2.5
096202 מבוא לניתוח נתונים (תכנות) ב' 3.5
098460 ישומי ניתוח רב משתני ב' 3.5
 1. קורסי השלמה לבעלי תואר ראשון שלא למדו קורסים מקבילים.

  השלמת קורסים אלה מהווה דרישת קדם לקורסים רבים בתוכניות הלימוד.
095605 מבוא לפסיכולוגיה כל סמסטר 2.5
094423 מבוא לסטטיסטיקה כל סמסטר 3.5
 1. קורסי בחירה

  1. קורסי בחירה

  כל קורסי המוסמכים בטכניון פתוחים כקורסי בחירה בתוכנית למדעי ההתנהגות והניהול. להלן רשימה חלקית של קורסים שניתנים בפקולטה שלנו:

  099792 ניהול תהליך החדשנות א' 2.0
  098763 ניהול בין תרבותי א' 2.0
  098459 רגרסיה ב' 3.5
  097136 בדיקות שמישות במערכות אינטראקטיביות  ב' 3.5
  096625 הצגת מידע חזותי וקוגניציה   ב' 3.0
  099631 אימון ורכישת כשרים משתנה 2.0
  097616 בחירת עובדים והשמתם משתנה 3.0
  098662 אבחון ויעוץ ארגוני משתנה 2.0
  099609 הנעה ופריון בעבודה משתנה 2.0
  098601 הערכה ומיון עובדים  משתנה 2.0
  099621 סמינר בדינמיקה קבוצתית משתנה 2.0
  096815 יזמות וקניין רוחני כל סמסטר 3.0
  096700 התנסות מעשית בארגון (פרקטיקום) גמיש --- *
  099624 סמינר מחקר אישי גמיש - בתיאום עם המנחה 2.0

* סטודנטים הרשומים למסלול בפסיכולוגיה ארגונית רשאים לעשות פרקטיקום. לשם כך עליהם להרשם לקורס הפרקטיקום (096700). הזיכוי עבור קורס זה אינו נכלל במכסת הנקודות לתואר. חלק מהקורסים לא ניתנים כל שנה. יתכן שחלק מהקורסים ינתנו באנגלית.

        חובות נוספים

 1. באחריות התלמידים להצטרף לרשימת התפוצה האלקטרונית הפקולטית לסטודנטים במדעי ההתנהגות – ie_behav. הודעות הנשלחות לרשימה אלקטרונית זו מחייבות את התלמידים.
 2. הוראות לגבי הגשת עבודת התיזה, והוראות כלליות ללימודים מתקדמים בטכניון מופיעות באתר ביה"ס לתארים מתקדמים.

לקבלת מידע נוסף על התכנית

שם(*)
Please let us know your name.

דוא"ל(*)
Please let us know your email address.

טלפון(*)

תכנית לימוד
Invalid Input

הודעה
Please let us know your message.

שלח