חקר ביצועים ואופטימיזציה

תיאור כללי

חקר ביצועים הינו ענף של מתמטיקה שימושית המשתמש בשיטות אנליטיות מתקדמות כמו מידול מתמטי ואופטימיזציה מתמטית על מנת למצוא פתרונות אופטימאליים (או תת-אופטימאליים) לבעיות קבלת החלטות מורכבות. ענף זה התפתח במקור עקב הצורך לפתירת בעיות לוגיסטיות במלחמת העולם השנייה, אולם כיום התיאוריה והאלגוריתמים בענף זה מכסים מגוון עצום של שימושים בנושאים כגון תכנון, לוגיסטיקה, כלכלה פיננסית, תכנון VLSI, זיהוי תצורות, כריית מידע, למידה חישובית, הקצאת משאבים, תכנון מבנים, עיבוד אותות ותמונה, תקשורת, מיקום ודימוי רפואי.

לימודים לתואר מגיסטר

תוכנית המגיסטר ב"חקר ביצועים ואופטימיזציה" הינה תוכנית מדעית המורכבת מלימוד מאתגר של ספקטרום רחב של תאוריות מתמטיות כגון אופטימיזציה קומבינטורית ורציפה, תהליכים סטוכסטיים ותורת המשחקים וכן היחשפות למגוון גדול של שימושים. 

היקף הלימודים 

קיימים מספר נתיבים אפשריים:

  • נתיב מחקר, בו מגיש הסטודנט חיבור מחקר (תזה)
  • נתיב פרויקט, בו מגיש הסטודנט לקראת תום לימודיו פרויקט הנדסי.
  • נתיב עבודת גמר, בו מגיש הסטודנט עבודת גמר.

היקף עבודת גמר מצומצם מזה של עבודת מחקר או פרויקט וסטודנטים הבוחרים לכתוב עבודת גמר יחויבו ללמוד יותר מקצועות מסטודנטים הבוחרים בנתיב מחקר/פרויקט. הסברים מפורטים על הנתיבים השונים ניתנים בקטלוג הטכניון ובתקנות ביה"ס לתארים מתקדמים.

הכללים החלים על סטודנט שסיים תואר ראשון ארבע שנתי הינם כדלקמן: סטודנט בנתיב מחקר/פרויקט חייב ללמוד מקצועות מוסמכים (מעבר לדרישות ההשלמה) בהיקף של 23 נקודות. סטודנט בנתיב עבודת גמר חייב ללמוד מקצועות מוסמכים (מעבר לדרישות ההשלמה) בהיקף של 31 נקודות.

הכללים החלים על סטודנט שסיים תואר ראשון תלת שנתי הינם כדלקמן: סטודנט בנתיב מחקר/פרויקט חייב ללמוד מקצועות מוסמכים (מעבר לדרישות ההשלמה) בהיקף של 30 נקודות. סטודנט בנתיב עבודת גמר חייב ללמוד מקצועות מוסמכים (מעבר לדרישות ההשלמה) בהיקף של 38 נקודות.

תקנון בית ספר לתארים מתקדמים חל על המשתתפים בתוכנית. 

לימודי דוקטורט

סטודנטים שהפגינו יכולת גבוהה בלימודי תואר שני, יוכלו להירשם ללימודי דוקטורט. דרישות הלימוד יקבעו בהתאם לרקע המועמד ויכללו לפחות 10 נקודות. הדרישות הכלליות בלימוד לקראת דוקטורט (בחינת מועמדות, שפות זרות, היקף ואופי עבודת הדוקטורט) מפורטות בקטלוג הלימודים של הטכניון.

סטודנט לתואר מגיסטר אשר הצטיין בלימודים ובמחקר יכול לבקש הסבת מעמדו לסטודנט לקראת תואר דוקטור (מסלול ישיר). פרטים על מסלול לימודים זה מופיעים בקטלוג הלימודים של הטכניון.

סטודנט בעל תואר ראשון הנדסי (4 שנתי) שסיים את התואר הראשון בהצטיינות (ציון 90 לפחות) או שהיה מצטיין נשיא במהלך 4 הסמסטרים האחרונים ללימודיו, יכול להגיש בקשה להתקבל ישירות למסלול לימודי דוקטורט (מסלול מיוחד). פרטים על מסלול לימודים זה מופיעים בקטלוג הלימודים של הטכניון.

 הנחיית תזות       

הסטודנטים מתבקשים לבחור מנחה לתזה רק מרשימת חברי הסגל בחקר ביצועים המופיעה בסעיף הבא.

להלן רשימת חברי הסגל ושטח התמחותם:                

שמות חברי הסגל         

      התמחות

פרופ' שמואל און תכנות בשלמים, אופטימיזציה קומבינטורית, אלגברה חישובית
ד"ר דן גרבר למידת מכונה, אופטימיזציה רציפה
פרופ'ח אסף לוין ניתוח תיאורטי של אלגוריתמים, אופטימיזציה קומבינטורית
פרופ' דב מונדרר תורת המשחקים
פרופ' אבישי מנדלבאום תהליכים סטוכסטיים, תורת התורים, יישומים במערכות שירות
פרופ'מ שוהם סבאח אופטימיזציה רציפה
ד"ר שמרית שטרן אופטימיזציה רציפה
פרופ'ח מיכל פן אופטימיזציה קומבינטורית, אלגוריתמים

כמו-כן פעילים בתוכנית הפרופסורים הבאים שפרשו לגמלאות:

פרופ' אמריטוס אהרון בן-טל אופטימיזציה

לקבלת מידע נוסף על התכנית

שם(*)
Please let us know your name.

דוא"ל(*)
Please let us know your email address.

טלפון(*)

תכנית לימוד
Invalid Input

האם תרצה/י לקבל הודעה על ימים פתוחים
Invalid Input

במסגרת הימים הפתוחים מתקיימות הרצאות ומוצגות תכניות הלימוד לתואר שני ודוקטורט.

הודעה
Please let us know your message.

שלח