סטטיסטיקה והסתברות

אודות ההכשרה

לימודים מתקדמים בסטטיסטיקה מתקיימים בשני מסלולים מרכזים:

 1. סטטיסטיקה יישומית ותיאורטית
 2. הסתברות ותהליכים סטוכסטיים

לאחר ההכשרה

בוגרי M.Sc. בשני המסלולים יוכלו, בתום לימודיהם, להשתלב בתעשייה הן כסטטיסטיקאים והן כחוקרי ביצועים בנושאים סטוכסטיים כגון מימון מתמטי, תכנון ובקרה של מערכות שרות,  וכן שילוב של הנ"ל עם מערכות מרובות נתונים. כמו כן, יוכלו בוגרים שהצטיינו בלימודי ה-M.Sc. ויהיו מעוניינים בכך, להמשיך בלימודי הדוקטורט מתוך מגמה להשתלב בעתיד באקדמיה.

משך ומתכונת התוכנית

משך התכנית ל-M.Sc. היא שנתיים של לימודי בוקר הבנויים משמיעת קורסים ומהגשת תזה מחקרית או עבודת גמר בהתאם למסלול שיבחרו, כמפורט בהמשך. סטודנטים שיתקבלו לתכנית יוכלו להגיש בקשה למלגת לימודים. בשנת לימודיהם הראשונה, יקבלו הזכאים בדרך כלל שלוש מנות מלגה שמכסות 75% משכר הלימוד  ומלגת קיום בסיסית(סכומים מדויקים ניתן למצוא באתר בית הספר ללימודים מתקדמים). בהמשך הלימודים, וכפוף להצטיינות ותקציב הולם למלגות,  תינתנה אף מלגות בשעורים גבוהים משלש מנות. חלק מהסטודנטים לתארים גבוהים ישולבו  במערך התרגולים של הפקולטה. תרגול יקנה לעוסקים בו הכנסה נוספת. הזכאים למלגות יוכלו  להגיש בקשות למעונות דרך בית הספר ללימודים מתקדמים. 

נושאי מחקר

הפקולטה מעודדת נושאי מחקר בינתחומיים ושיתופי פעולה בין השטחים השונים בפקולטה. סטודנט מכל תחום לימוד יכול לבחור מנחה (ונושא מחקר בהתאם) מרשימת כל חברי הסגל של הפקולטה.

 • בינה מלאכותית (רשתות נוירונים, למידה ממוחשבת, עיבוד שפה טבעית, …)
 • שווקים אלקטרוניים ומסחר אלקטרוני
 • תהליכי תפוצה (וירוסים, רעיונות, ...) בקהילות אנושיות וממוחשבות
 • רובוטים קוגניטיביים (בינה מלאכותית ורובוטיקה)
 • תורת המשחקים וקבלת החלטות
 • הנדסת תוכנה (מידול וניתוח מערכות מורכבות)
 • ניהול ידע, ניהול מידע
 • לוגיקה חישובית ואימות תוכניות
 • הסתברות ותהליכים אקראיים
 • הנדסת מערכות-שירות (מערכות תורים בבתי"ח, בנקים, ...)
 • חקר ביצועים מבוסס-נתונים
 • פתרון בעיות אופטימיזציה באופן מהיר ויעיל
 • כלכלה התנהגותית
 • תיאוריות לשיווק ואסטרטגיה
 • ניהול שרשראות אספקה בסביבה דינמית רבת נתונים
 • נושאים מגוונים בהנדסת נתונים ומידע (Data Science)
 • אלגוריתמים ברשתות
 • אלגוריתמים מבוזרים
 • מערכות מתיצבות עצמית
 • אופטימיזציה בתנאי אי וודאות
 • אבטחת רשתות