Slider

תנאי קבלה

 • תואר ראשון לפחות, ממוסד אקדמי מוכר, עם ציון ממוצע של 80 ומעלה.
 • ניסיון מקצועי בעבודה של שנתיים ומעלה לאחר סיום התואר
 • בחינת GMAT
 • שני ממליצים
 • בוגרי תואר ראשון מצטיינים עם ממוצע של 90 ומעלה רשאים להגיש בקשה להתקבל ללא ניסיון מקצועי.
 • צוות התוכנית רשאי לזמן מועמדים לראיון אישי פטור ממבחן ה GMAT יינתן במקרים הבאים:
 • בוגרי הטכניון עם ממוצע של 85 ומעלה.
 • בעלי תואר שני בהנדסה, מדעים מדויקים, כלכלה וניהול, בציון סופי של 85 לפחות.
 • בעלי תואר MD ובעלי תואר .PhD בשלב הרישום, יכולים לבקש פטור מבחינת ה - GMAT:
 • בעלי תואר שני ממוסד אקדמי מוכר, בציון של 85 ומעלה.
 • בעלי ניסיון של שבע שנים לפחות בתפקידי ניהול.
 • ייתכן שחלק מהנרשמים יזומנו לראיון אישי

השלמת דרישת שפות

בהתאם לתקנון בית הספר ללימודי מוסמכים בטכניון, סטודנטים המתקבלים לתארים מתקדמים נדרשים לעבור בסמסטר הראשון להשתלמותם בחינה באנגלית, אלא אם קיבלו פטור מהטכניון.

למידע נוסף ניתן לפנות למחלקה ללימודים הומניסטיים, בטל': 04-8293507.

פתיחת התכנית

תשע"ח, אוקטובר 2017

שכר הלימוד

אוניברסיטאי (250% שכ”ל לכל התואר כ - ₪35,000) בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה.

נהלי רישום

הרישום  דרך אתר בית הספר לתארים מתקדמים,  טפסי הרשמה ניתן למצוא בערכת נרשמים באתר בית הספר.