Slider

מילאתי מספר תפקידים בסקטור הפרטי (חברות ציבוריות ופרטיות) ובסקטור הציבורי, ששילבו עולמות תוכן כספיים, משפטיים, רגולטוריים וניהוליים. לימים, חשתי שעלי להרחיב את בסיס הידע המקצועי עליו אני נסמך על מנת לנהל דיונים פוריים יותר עם אנשי המקצוע עמם אני עומד בקשר (הנהלה בכירה, רואי חשבון, אנשי מערכות מידע, מנהלי פרויקטים ועוד) ועל מנת לשכלל את הכלים העומדים לרשותי מול אתגרים מקצועיים.

אני סבור, שלימודי מנהל העסקים בטכניון מקנים לי היכרות טובה עם נושאים ניהוליים מגוונים, הן ברמה התיאורטית והן ברמה היישומית. המרצים בקורסים משלבים בין הקניית תכני יסוד לבין הרחבת אופקים בתחומי התמחותם, וזאת באופן שמעשיר את המחשבה ומספק כלי ניהול מעשיים. ההרכב האנושי של החברים למסלול הלימודים מאפשר התעמקות בפרטים בדיונים בכיתה ובמשימות המשותפות, תוך חשיפה לניסיון של מנהלים צעירים מתחומים מגוונים.

ערן מוזל, עו"ד

.Moovit ירון עברון, מייסד אפליקציית

התחלתי את לימודי לתואר MBA בטכניון, עם שתי מטרות: האחת, ללמוד תחומים חדשים שיעזרו לי לנהל את החברה שבבעלותי באופן יעיל וטוב יותר. האחרת הייתה לנסות ולהקים חברת הזנק יחד עם שותף שאאתר במהלך הלימודים
אני חייב לומר שלימודיי בטכניון נתנו בידיי את הכלים להיות מנהל טוב יותר וכמו כן להגשים את שאיפתי להקים חברת הזנק מצליחה

הלימודים היו מעניינים ומועילים והיוו עבורי חוויה נהדרת

.moovit רועי ביק, מייסד אפליקציית

הלימודים בקמפוס הם ברמה גבוהה מאוד עם מגוון מרצים מאוד מעניין לאו דווקא מן האקדמיה, אלא גם כן מהמגזר הציבורי. אין לנו ספק כי העזרה של המרצים קידמה אותנו למקום בו אנו נמצאים היום.

כמו כן, הרמה של חברי הכיתה הייתה גבוהה מאוד והרגשנו כחבורה מלוכדת, אשר הפרתה אחד את השני בכל שבוע מחדש

אני לא הייתי מוותר על לימודי התואר השני בטכניון וממליץ עליהם בחום

Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
1
2
Slider