התמחות משנית בכלכלה

התכנית מיועדת לסטודנטים הנמצאים במהלך לימודיהם לתואר ראשון בטכניון בכל הפקולטות. בתכנית זו ילמדו קורסים במכלול נושאים בתאוריה ובפרקטיקה הכלכלית. התכנית שמה דגש על חשיבה כלכלית ופיתוח אינטואיציה לקבלת החלטות כלכליות. ההתמחות מקנה השכלה כלכלית ברמה פורמלית ואינטואיטיבית והבנת התהליכים הכלכליים ברמה הארגונית, הגלובלית והאישית.

תנאי קבלה

לתכנית יוכל להגיש מועמדות כל סטודנט לתואר ראשון בטכניון הממלא את התנאים הבאים:

  • סיים בהצלחה קורסים בהיקף של 36 נקודות לפחות.
  • ממוצע ציונים מצטבר מעל 80.

על מנת להירשם פורמלית לתכנית, יש להגיש בקשת סטודנט במזכירות הסמכה בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול.

ניתן ללמוד את הקורסים בתכנית, גם לפני הרישום הפורמלי לתכנית.

זכאות לתעודת ההתמחות

על-מנת לקבל את תעודת ההתמחות המעידה על סיום מוצלח של תכנית ההתמחות בכלכלה יש לעבור את הקורסים הבאים:

מבוא לכלכלה – 094591 או עקרונות הכלכלה למהנדסים – 094594.

מיקרו כלכלה1 – 094503.

מיקרו כלכלה2 – 094504.

מאקרו כלכלה – 094513.

תורת המשחקים והתנהגות כלכלית – 096570 או משחקים לא-שיתופיים – 096575.

מבוא לניהול פיננסי – 094564.

  • סך הנקודות הנצברות בקורסים הללו -20.
  • ניתן להשתמש בחלק מהקורסים הללו גם כקורסי בחירה, כתלות בהכרה בהם בתכנית הלימודים של הסטודנט.
  • בכל מקרה, יש לצבור בסה"כ 7 נקודות זכות לפחות מעבר לדרישות התואר בו לומד הסטודנט (כלומר, לא ניתן "להשתמש" ביותר מ-13 נקודות כקורסי בחירה).

לכל בירור ניתן לשלוח מייל למרכז התכנית בכלכלה – חובב פרץ perets@technion.ac.il.

קטלוג התכנית - תשע"ט