התמחות משנית בתורת המשחקים

תכנית התמחות בתורת המשחקים

תורת המשחקים הינה מתודולגיית מחקר פורמלית-מתמטית שנועדה לנתח אינטראקציות של מספר מקבלי החלטות אשר לפעולה של כל אחד מהם השפעה על תועלותו הוא ותועלת שאר השחקנים גם כן. לתורת המשחקים יישומים במספר דיסציפלנות, בהן כלכלה, מדעי המחשב, ביולוגיה, מדעי המדינה ועוד. ההכרה של העולם המדעי בחשיבותו של תחום זה באה לידי ביטוי בהענקת פרסי נובל, Newell ו- Gödelלחוקרים בתחום (חלקם מהטכניון).

התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים, הנמצאים במהלך לימודיהם לתואר ראשון בטכניון. בתכנית זו ילמדו קורסים במכלול נושאים בתורת המשחקים, מהיסוד ועד לקורסים מתקדמים המשקפים את חזית המחקר העדכנית. המרצים בתכנית מגיעים מהפקולטות להנדסת תעו"נ, מתמטיקה והנדסת חשמל.

בתום ההתמחות הסטודנט יגיע להבנה מעמיקה בתחומים הבאים:

 • מודלים של התנהגות רציונלית ואינטראקציה אסטרטגית
 • מושגי פתרון של משחקים שתופיים ולא שתופיים
 • ניהול תמריצים ותכנון מנגנונים
 • ניהול והעברת מידע בין שחקנים ככלי תכנוני
 • יינתן דגש על יישומים מעולם האינטרנט ומערכות מבוזרות: רשתות חברתיות, מנגנוני המלצה, מכרזים ועוד.

תנאי קבלה:

לתכנית יוכל להגיש מועמדות סטודנט לתואר ראשון בטכניון הממלא את התנאים הבאים:

 1. סיים בהצלחה קורסים בהיקף של 36 נקודות לפחות.
 2. ממוצע ציונים מצטבר מעל 86.
 3. המיינור מיועד לתלמידים מצטיינים, החל משנה ב, עם יכולת מתמטית גבוהה ואשר למדו כבר שני קורסי חדו"א, קורס אלגברה וקורס אחד בהסתברות. הקבלה למיינור הינה על-פי התרשמותו של המרכז האקדמי. על מנת להתקבל יש לפנות למרכז האקדמי בדוא"ל. יש לצרף גליון ציונים עדכני (ציוני שנה א לפחות).

מרכז אקדמי: פרופ"ח יעקב בביצ'נקו, yakovbab@tx.technion.ac.il

זכאות לתעודת ההתמחות:

על-מנת לקבל את תעודת ההתמחות המעידה על סיום מוצלח של תכנית ההתמחות בתורת המשחקים יש למלא את התנאים הבאים:

 1. מילוי דרישות התואר הראשי אליו רשום הסטודנט בתוספת 6 נ"ז לפחות.
 2. מעבר של הקורסים הבאים:

  א. תורת המשחקים והתנהגות כלכלית – 096570 או משחקים לא-שיתופיים – 096575או תורת המשחקים – 106173 (מתמטיקה)
  ב. תורת המשחקים השיתופיים - 097317.
  ג. תורת המכרזים - 096573.
  ד. נושאים נבחרים בכלכלה, בחירה חברתית והחלטות משותפות – 096581 או נושאים נבחרים בתורת המשחקים – 106950 (מתמטיקה) או ידע ומשחקים במערכות מבוזרות - 049026 (הנדסת חשמל) / 236026 (מדעי המחשב)
  ה. נושאים מתקדמים בתורת המשחקים - 096572.

יש לשים לב כי חלק מהקורסים ניתן פעם בשנה לכל היותר.

קבלה: יש להגיש בקשת סטודנט למזכירות תלמידי הסמכה (לאה או מורן) בפקולטה להנדסת תעו"נ, 04-8294406.

בקרה: הבקרה אחרי השלמת הדרישות תהיה באחריות מזכירות לימודי הסמכה של הפקולטה בה לומד הסטודנט. לסטודנט שמסיים את ההתמחות תוענק תעודה חתומה על ידי דיקן לימודי הסמכה המאשרת כי השלים בהצלחה את המגמה המשנית.