מדעי ההתנהגות

המחקר בשטח מדעי ההתנהגות והניהול מתמקד בכמה תחומיים עיקריים: התנהגות ארגונית וחדשנות, יזמות, פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת אנוש, כלכלה התנהגותית, שיווק, ואסטרטגיה.  חברי השטח מנהלים מספר מרכזי מחקר בתחומים אלו (מרכז המחקר לבטיחות בעבודה והנדסת אנוש, מרכז מינרבה לתהליכים קוגניטיביים, מרכז ICORE למשפט אמפירי וקבלת החלטות, המרכז ליזמות ע"ש ברוניצה, מרכז הידע לחדשנות, והמעבדה לחקר ההתנהגות). מידע מפורט יותר על תחומי המחקר מופיע באתרים של חברי הסגל.

 תכנית הלימודים לתואר שני במדעי ההתנהגות והניהול.