כלכלה

אודות המחקר בשטח כלכלה

המחקר בשטח כלכלה מתמקד בתורת המשחקים, קרי ניתוח של מצבים בהם יש אינטראקציה בין מספר מקבלי החלטות (להלן משחק). מקבלי ההחלטות עשויים להיות פירמות בשוק, קניינים במכרז, מדינות במו"מ לחוזי סחר בינ"ל, בעלי עניין החולקים השקעה משותפת ועוד. ביסוד עבודת המחקר ישנו מידול מתמטי של סיטואציה מציאותית, קביעת הנחות יסוד על-פיהן מתנהלים מקבלי ההחלטות ושימוש בכלים מתמטיים לחזות את תוצר האינטראקציה כפי שנגזר מהנחות היסוד.

התמחויות פרטניות בשטח הינן:

1.      מכרזים

2.      משחקי צפיפות (למידול רשתות תחבורה ותקשורת)

3.      משחקים חוזרים

4.      משחקים עם מידע לא מלא

5.      חישוביות ומשחקים 

מידע נוסף חקר תורת המשחקים ניתן למצוא כאן