הנדסת תעשייה

מחקר בהנדסת לעשייה נוגע במגוון תחומים, ביניהם: עיצוב ובקרה למערכות ייצור; שירותי רפואה; ניהול פרויקטים; ארגונומיה; פריון עבודה; ניהול שרשראות אספקה; למידה ושכחה; והשימוש בסימולטורים בהכשרת עובדים. מקור הבעיות הנלמדות הוא במערכות בעולם האמתי.

מחקר בתחום הנדסת התעשייה כולל מחקרי שדה, ניסויים מבוקרים, ו/או אופטימיזציה מעשית. לעתים קרובות חוקרים ומדענים בונים מודלים מתמטיים כדי לסייע בהבנה ובניתוח.

מחקרי שדה מטרתם היא איסוף נתונים אודות ארגונים ואנשים והביצועים שלהם. איסוף נתונים הוא הבסיס להבנה טובה יותר את הביצועים והמאפיינים שלהם, ואיך ניתן לשפר אותן.

ניסויים מבוקרים נערכים כדי לבחון השערות לגבי ביצועים והאנשים שאחראים להם. עיצוב הניסויים וניתוח סטטיסטי הם הכלים העיקריים בענף זה של מחקר בהנדסת תעשייה.

אופטימיזציה מעשית מתחילה במודל מתמטי, ומשם מתקדמת לעבר הפתרון הטוב ביותר. הפתרונות למודלים הם או היריסטיים או אופטימליים. המודלים עצמים הם מגוונים, ויכולים להיות, לדוגמא, רציפים או לא-רציפים, וגם דטרמיניסטיים או סטוכסטיים. הכלים בהם נעזרים כדי לעבוד עם מודלים אלה הם מגוונים עוד יותר מהמודלים עצמם. בין הכלים הנפוצים בענף זה של מחקר בהנדסת תעשייה: תורים, ניתוח מתמטי, תכנון לינארי/לא-לינארי/קמור/בשלמים, תכנון דינמי, אלגוריתמים branch-and-bound, אלגוריתמים היוריסטיים, סימולציות, מטה-היוריסטיקה, ניתוח מורכבות, ואלגוריתמי קירוב.