סטטיסטיקה והסתברות

תחום הסטטיסטיקה מורכב משתי קבוצות נפרדות:

הראשונה היא קבוצת הסטטיסטיקה / סטטיסטיקה יישומית, שמאמצי המחקר שלה מושקעות בפיתוח כלים סטטיסטיים וביישומם בניתוח הסטטיסטי של נתונים המגיעים מתחומי מחקר שונים. בין הכלים התיאורטיים נמנים מחקרים על הסקה סלקטיבית של השערות מרובות, אמידה של קצב גילוי שגוי (FDR) ובעיות בבחירת. בין היישומים השונים נמצא הניתוח הסטטיסטי של נתונים המגיעים מהמעבדה להנדסת מערכות שירות (SEE), שמקורם במרכזי שירות טלפוני גדולים ובמחלקות בבתי חולים.

השנייה היא קבוצה ההסתברות, ששייכת לקבוצת ההסתברות של הטכניון, המשותפת לפקולטות של מתמטיקה, הנדסת חשמל, והנדסת תעשייה וניהול. קבוצה זאת עוסקת בנושאים הכוללים מודלים מתמטיים בפיזיקה סטטיסטית, תהליכים עם ערכים במרחב המידות ומשוואות דיפרנציאליות חלקיות סטוכסטיות, תהליכי מרקוב ומערכות מתחדשות ויישומם בתורת התורים ובבקרה סטוכסטית.