BSc in Data Science and Engineering

Image is not available

The Technion just got one degree cooler

Slider

תוכנית זו מיועדת להכשרת סטודנטים במקצועות העוסקים בטכנולוגיות הכרוכות בהקמה, בתחזוקה ובתפעול של מערכות מידע וביישומיהם בחיי המעשה. מושמים דגשים על חידושים בטכנולוגית התוכנה כגון תכנון מונחה עצמים, שפות מתקדמות ומנשקי אדם ומכונה גרפיים. קורסים בארגון מסדי נתונים משלבים טכנולוגיות שונות ובפרט בינה מלאכותית. הבעיות המתעוררות מהשימוש הנרחב במערכות מידע מבוזרות מטופלות בקורסי התקשורת ומסדי הנתונים.

בתחום הישומים מפגישה הרשימה את הסטודנטים עם הבעיות הכרוכות בהערכה ובחירה של מערכות מידע, ובניתוח שווקי תוכנה וחומרה. הבעיות הכרוכות בניהול ובקרה של מערכות מידע ובפרט מערכות מבוזרות מוצגות במגוון קורסים. יישומים חדישים ובכללם יישומים של מערכות מומחה בייצור מוצגים במסגרת הקורסים ברשימה.  

חדשות דף הבית

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

עלינו

צור קשר

אנא הכנס\י את שמך
אנא הכניס\י כתובת דואר אלקטרוני חוקית
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
אנא סמן את התיבה לעיל
* שדה חובה