Reshef Meir, Strategic Voting: Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine Learning

 ד"ר רשף  מאיר פרסם החודש ספר חדש בתחום התיאוריה של הבחירה החברתית.

התיאוריה של בחירה חברתית עוסקת בצירוף ההעדפות של פרטים באוכלוסיה על מנת לבחור מבין מספר של אלטרנטיבות קיימות. הספר החדש סוקר מחקרים קלאסיים ומאוחרים יותר המתמקדים בשתי שאלות: ראשית, מהם התנאים המאפשרים לתכנן שיטת בחירה המתמרצת את הבוחרים להביע את העדפותיהם האמיתיות? שנית, כאשר בוחרים מצביעים באופן אסטרטגי, מה מבנה שיווי המשקל שמתקבל מכך ומהן האלטרנטיבות שייבחרו?

הספר מיועד לחוקרים עם רקע בסיסי בתורת המשחקים או בתורת החירה החברתית, ומשווה בין מודלים מגוונים ותוצאות רבות מדיסיפלינות שונות באופן נגיש לקורא. כמו כן, הוא מכיל עשרות תרגילים ומומלץ כספר לימוד לקורסים מתקדמים.