אנחנו גאים להודיע כי עפ"י הערכות הסטודנטים שהשתתפו בקורסי הפקולטה בסמסטר אביב תשע"ט, שבעה ממרצי הפקולטה זכו באותות הכרה בגין הצטיינותם בהוראה:

מרצה מצטיין טכניוני והצטיינות יתרה בהוראה- בין 4% הציונים העליונים מבין כלל ציוני המרצים בקטגוריה בה נכלל הקורס

1. מר רועי שרגא - קורס חובה "מסדי נתונים"
2. ד"ר שרון טל איצקוביץ - קורס בחירה "שיווק למיזמים טכנולוגיים"
3. פרופ' שהם סבאח - קורס חובה "מודלים לא לינאריים"
4. ד"ר עמיר עפרה - קורס בחירה "נושאים במערכות מידע"

ציון לשבח על הצטיינות בהוראה - בין 12% הציונים העליונים מבין כלל ציוני המרצים בקטגוריה בה נכלל הקורס

1. ד"ר פרץ חובב- קורס חובה "עקרונות הכלכלה"
2. ד"ר מרינה בוגומולוב - קורס חובה "מבוא לסטטיסטיקה"
3. פרופ' אורן קורלנד - קורס חובה "מבוא להנדסת נתונים ומידע"

זהו הישג מרשים ביותר - ברכות למצטייני ההוראה שלנו!