האם גישת עובדי השירות משפיעים על רגשות הלקוחות, או שאולי דווקא רגשי הלקוחות הם המשפיעים על עבודת נותני שירות. איך משפיע הצף הפניות בשיחות צ'ט, וואטסאפ ומסרונים על נותני השירות האם אנטלגנציה מלאכותית ובוטים יכולים לסייע? 

על כל אלה ועוד בכתבה בגלובס