מדעי ההתנהגות והניהול – תכנית לימודים
  1. קורסי בסיס – חובה לכל המסלולים
מספר קורס שם סמסטר נקודות
099635 סמינר במדעי ההתנהגות

הרשמה בסמסטר רביעי

כל סמסטר

שנים 1, 2

נוכחות חובה.

0.5
099601 סמינר מתקדם  במחקר פסיכולוגי א’ , שנה 1 2.0
098603 איסוף נתונים  במחקר במדעי ההתנהגות א’,

שנה 1

2.5
096609 מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות א’,

שנה 1

 2.5
098460 ישומי ניתוח רב משתני ב’,

שנה 1

3.5
  1. קורסי ליבה – חובה לכל המסלולים.
מספר קורס שם סמסטר נקודות
098602 התנהגות בארגונים א’ 2.5
טרם נקבע קוגניציה  וקבלת החלטות ב’ 2.5
098663 התנהגות צרכנים ב’ 2.0
  1. חובות לימוד טכניוניים
  1. קורסי בחירה

כל קורסי המוסמכים בטכניון פתוחים כקורסי בחירה בתוכנית למדעי ההתנהגות והניהול ותלמידי התכנית רשאים להירשם לכל קורס (מעבר למכסת הנקודות של התואר).

להלן רשימה של קורסים שניתנים על ידי חברי הסגל של מדעי ההתנהגות והניהול:

מספר קורס שם מרצה נקודות
099792 ניהול תהליך החדשנות מרים ארז 2.0
098763 ניהול בין תרבותי מרים ארז 2.0
097800 עקרונות השיווק ליאת לבונטין, עטר הרציגר 3.5
096692 נתוני עתק בחקר מדעי ההתנהגות ענת רפאלי ואלעד יום-טוב 2.5
096266 חוויית משתמש אבי פרוש 3.5
096606 כלכלה התנהגותית בסביבות טכנולוגיות אורי פלונסקי 3.0
096625 הצגת מידע חזותי וקוגניציה יועד קנת 3.0
096693 רשתות פסיכולוגיות וקוגניטיביות יועד קנת 3.0
096807 יזמות חברתית  משה דוידוב  3.5
098292  סמינר ביצירתיות: קוגניציה ,מוח וארגון  יועד קנת  2.5
096600 התנהגות ארגונית אנדרי אלסטר  3.5
099621 סמינר בדינמיקה קבוצתית עדו פלג 2.0
096622 זהות ותהליכים קבוצתיים אנדרי אלסטר 2.0
098291  פרקטיקום (התנסות מעשית) בארגונים מרים ארז 2.0
099624 סמינר מחקר אישי מרצים שונים 2.0
096120 הנדסת איכות איתן נווה 3.5
096620 הנדסת גורמי אנוש רקפת אקרמן 3.5
096690 כלכלה התנהגותית: למידה וארגונים כנרת תאודורסקו 2.5
098694 מטה-קוגניציה רקפת אקרמן 2.5

חלק מהקורסים לא ניתנים כל שנה. יתכן שחלק מהקורסים ינתנו באנגלית.

 

א.           חובות נוספים
  1. באחריות התלמידים לוודא שהם רשומים לכל רשימות התפוצה הרלוונטיות. הודעות הנשלחות לרשימה אלקטרונית זו מחייבות את התלמידים.
  2. הוראות לגבי הגשת עבודת התיזה, והוראות כלליות ללימודים מתקדמים בטכניון מופיעות באתר ביה”ס לתארים מתקדמים.
Scroll Top
שינוי גודל גופנים